Logo
17 Gru 2018

Melodramaty

Post by admin

Podstawową cechą charakterystyczną dla melodramatów okazuje się być opowiastka o świecie według tradycyjnych kategorii. Wszystko dlatego, że celem nadrzędnym owego rodzaju gatunku filmowego jest nic innego jak wspieranie patriarchalnego systemu społecznego. Po co to? Wszystko żeby zaprezentować świat pełen pozytywnych wartości, w którym dobro zwycięża nad złem. To, co przekracza etykę, nie jest moralne, a także niezgodne z obowiązującymi powszechnie normami, podlega sprawiedliwemu napiętnowaniu i ukaraniu.

Jeżeli chodzi o rozwój melodramatu, to można śmiało stwierdzić, że akurat z wykształceniem się tego gatunku filmowego poszło naprawdę szybko. Nie ma on zbyt zawiłej historii, a wszystko dlatego, że jest to rodzaj przedstawień kinowych, który specjaliści uznają za zdecydowanie najbardziej skodyfikowany. Melodramaty- te w swym tradycyjnym ujęciu – przede wszystkim opierać się miały na formie wywodzącej się z jednej strony nieco z literatury, z drugiej zaś z teatru. Warto także dodać, że pierwsze projekcje filmowe, jakie niewątpliwie można określić mianem melodramatów pojawiły się na szklanym ekranie w dziewiętnastym stuleciu. Wszystko to oparte było popularne wtedy właśnie powieści, które powstały w okresie bezpośrednio po rewolucji francuskiej. Do tego dochodzi też aspekt przypadającego na te czasy gatunku teatralno-muzycznego, a w tym opery i komedii łzawej.

Jako pierwszy melodramat z prawdziwego zdarzenia uznaje się Roman miłosny, a więc przedstawienie, które pojawiło się w 1904 roku i był to gatunek w reżyserii Luciena Nongueta i Loranta Heilbronna. Cechą nadrzędną jest w tym wypadku nic innego jak obrona tradycyjnych, szlachetnych wartości. Ma się żyć tak jak przykazano, a filmy te to uświadamiają widzom poprzez swoje moralne przesłanie, z jakim się zawsze wiążą. Ponadto dobrze jest zwrócić uwagę na to, że w melodramacie kluczowe stają się wątki miłosne.

0 Comments